Fugtig sårheling

Moderne sårbehandling bygger på princippet om fugtig sårheling og nedsat skiftefrekvens. Begge forhold stimulerer og fremskynder helingsprocessen. Epitelvæv vokser langsommere udfra tørt væv. Så derfor gør et tørt sår fugtigt og gør et vådt sår fugtigt
 
Samtidig skal man beskytte den omliggende hud, idet det er herfra såret skal hele ind fra. Håndteringen af sårsekrettet er således vigtig. Mange studier har vist, at helingsprocessen øges med en faktor 2-3 når man anvender princippet om fugtig sårbehandling.
 
Bandageskift bør foregå så sjældent som mulig for at undgå afkøling. Sænkes temperaturen i såret et par grader, går helingsprocesserne i stå et par timer og såret bliver mere modtageligt for mere virulente microorganismer.
 
En undtagelse fra princippet om fugtig sårbehandling er behandlingen af tørre nekroser ved arterielle sår på fingre og tæer.

Se endvidere: Wound Bed Preparation under http://wound.smith-nephew.com/dk/home.asp

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her