Tetanusprofylakse

Tetanus (stivkrampe) er en sjælden infektion i Danmark. I perioden 1994-2019 er der rapporteret i alt 33 tilfælde, dvs. i gennemsnit godt én patient om året. Tetanusvaccination blev indført i børnevaccinationsprogrammet i 1950.

Infektionen forekommer sjældent i Danmark, fordi der i mange år har været en høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet, og de fleste personer under 67 år er helt eller delvist vaccineret. Ved sårskade skal der derfor altid foretages en vurdering af såret /skadens omfang og af patientens immunitet. Det er vigtigt at være beskyttet hele livet for at bevare en høj grad af immunitet i befolkningen.

Risikovurdering ved sårskader:

Alle læsioner - selv de mindste - kan indebære risiko for tetanus. Insektstik/bid udgør i sig selv ikke nogen risiko for tetanus, man skal dog altid være opmærksom på risikoen for sekundær bakteriel forurening ved ethvert brud på hudens beskyttende barriere.

Der er særlig stor risiko ved:

  • Læsioner med devitaliseret væv - såvel åbne som tilsyneladende lukkede skader (fx hammerslag/knusning)
  • Læsioner, som er perforerende (skudsår, stiksår, bidsår)og især hvor der er mistanke om fremmedlegemer (træsplinter, torne, søm)
  • Læsioner efter 3. gradsforbrændinger, især forårsaget af ild
  • Læsioner efter 2. gradsforbrændinger, der er større end 3 % af legemets overflade
  • Læsioner på underekstremiteter især på fødder og tæer
  • Ulcus cruris (kroniske sår på skinneben)
  • Glatte snitlæsioner, hvor der foreligger forurening med jord eller hvor der senere tilstøder infektion.
  • Læsioner som er mere end 5 timer gamle når patienten møder til behandling

 

Se mere: Statens Seruminstitut (SSI) - Anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade, Opdateret i 2020.

Reference: www.ssi.dk 

 

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her