Nødvendige undersøgelser

1. Ankelblodtryksmåling.

Har patienten et bensår og kan man ikke med sikkerhed føle god puls i a. tibialis posterior eller a. dorsalis pedis, skal der laves en ankelblodtryksmåling. Dette kan gøres med doppler teknik og kan gøres i hjemmet. Har patienten diabetes skal man være opmærksom på diabetisk karsygdom og trykmåling med strain-gauge teknik på tå- niveau kan være indiceret. Dette skyldes, at ankeltrykket kan være falsk forhøjet på grund af kalk i karvæggen. Strain-gauge trykmåling kræver henvisning til specialafdeling.


Patienten skal være liggende og blodtrykket på overarmen skal måles. Man skal ved den første undersøgelse, måle blodtrykket på begge overarme, idet der kan være en stor forskel på de målte systoliske værdier (hos ca 10% af befolkningen).

Hvilke værdier?

Ankel-arm index beregnes som ankelsystoliske blodtryk divideret med det armsystoliske blodtryk.

Er ankel-arm index over 0,8 har patienten ikke nogen betydende arteriosklerose.

Er ankel – arm index mellem 0,5 og 0,8, har patienten en lettere grad af arteriosklerose, såret har altså en arteriel komponent og profylaktisk tiltag skal iværksættes fx. rygestop, kontrol og regulering af kolesteroltal og diabetes. Motion anbefales, hypertension behandles og tablet hjertemagnyl ordineres.

Er ankel-arm index under 0,5, skal patienten henvises til den nærmeste karkirurgiske afdeling.

 

2. Undersøgelser for neuropati.

Neuropati betyder, at nerverne er lidende. De fungerer ikke som de skal. Se under: neuropati

Følesansen

Undersøg med en vatpind eller med monofilament, hvor man trykker med et defineret tryk på 10 gram, er standardundersøgelse.

Temperatursansen

Undersøg med isklumper i pose eller Tipterm, en stav med plast i den ene ende og metal i den anden (plast er en dårlig varmeleder, metal en god).

Dyb smertesans/stillingssans

Undersøg med stemmegaffel eller biotesiometer, hvor man kan ”sætte” tal på patientens vibrationssans.

Har patienten neuropati er vedkommende formentlig diabetiker og yderligere tiltag skal igangsættes – diabetes ambulatorium, diabetes skole, øjenkontrol osv.

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her