Sårmanual

Denne hjemmeside omhandler behandlingen af kronisk sår

Et sår bliver kronisk, når de normale sårhelingsprocesser er gået i stå og ofte med en tidsakse af mere end 3 ugers varighed. De kroniske sår opstår oftest som følge af ændringer i vævet, der medfører en varierende grad af iskæmi eller inflammation. Dette giver anledning til vævsskade/vævstab. Ved de akutte sår er det oftest udefra kommende påvirkninger, der giver anledning til såret – kirurgens skalpel f ex.

Principper i god sårbehandling
1. Årsagen til såret opståen skal findes - en diagnose skal stilles
2. Selve såret skal behandles - oftest fugtigt
3. Den omliggende hud skal beskyttes
4. Der skal laves en aftale med patienten om behandlingsmål
5. Leve op til de lokale kvalitetsmål
6. Iværksætte profylaktiske tiltag 

Personlig erfaring

Den personlige erfaring skal naturligvis ikke underkendes, men regelret diagnostik med objektive metoder er nødvendig. Udsagn som: ”Dette er et typisk venøst sår” holder ikke længere. Det bør hedde ”Ved duplex scanning er der påvist klapinsufficiens, patienten har kronisk venøs insufficiens, såret er venøst betinget”

Se undermenupunkterne om:

Tanker og strategi
Undersøgelser
Sårtyper
Behandling
Den omliggende hud

Er du uenig i den viden, der findes på hjemmesiden, eller forslag til forbedringer, kontakt webmasteren her.


Stil en diagnose

  Nyheder.

  National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

  National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

  Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

  Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

  Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

  Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

  Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

  Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

  Telemedicinsk sårmonitorering.

  Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

  Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

  Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

  Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

  Kontakt

  Sår i Syd:

  Information

  Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

  Om os

  Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
  Klik her