Debridering.

For at opnå optimale helingsbetingelser skal såret debrideres.

Dette indebærer fjernelse af fibrin, slough (død væv af gul eller hvid udseende), nekrotisk væv.

Fjernelse af tørret sårsekret, skorper og callositer omkring såret.

Oprensning medvirker til at sår og omgivelser bringes i biologisk tilstand.

Debridering af sår er med til at fjerne og minimere bakterie kolonier.


Fremgangsmåder.

  • Kirurgisk revision: ved hjælp af saks, pincet, skalpel, curette eller skarpske.
  • Osmotisk revision: brug af særlig bandage som drænerer væsken fra såret.
  • Mekanisk revision: høj eller lavtryksspuling med 32 gr varmt vand
  • Autolytisk revision: brug af f.eks. hydrocolloid som understøtter kroppens egen oprensning af såret.
  • Enzymatisk revision vha. larveterapi
  • Tørre nekroser skal ikke fjernes med mindre der er mistanke om infektion.

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her