Hvad er Fodterapeutens rolle?

Fodterapeuten har en central rolle i behandlingen af specielt de diabetiske fodsår. Det er vigtigt, at man inden henvisning sikrer sig, at det er en statsautoriseret fodterapeut med adgang til eget værksted, man henviser til. 

Hvad er fodterapeutens rolle i primær sektor?

Fodterapeuten har en central rolle i profylakse og behandling af fodsår, specielt de diabetiske fodsår.                                                        Diabetespatienter får efter lægehenvisning 60 % i tilskud fra Den offentlige Sygesikring til alle specialiteter indenfor fodterapi.

Fodterapi er forebyggelse og behandling af fodlidelser og dækker følgende:

· Fodbehandling: Neglebehandling samt beskæring af callositeter og clavi
· Sårbehandling: Beskæring af randcallositet og aflastning af sårområdet
· Ortonyxi
· Fremstilling af midlertidige hjælpemidler i forbindelse med såraflastning herunder indlæg, filtning, terapisko mm
· Fremstilling af varige hjælpemidler i form af småaflastninger (silikoneproteser mm) og indlæg
· Patientvejledning
· Årlig fodstatus 

Ved den årlige fodstatus vurderer fodterapeuten diabetespatientens aktuelle fodstatus.

Eksempler på observationer og undersøgelser:
· Vibrations-, føle-, varme-, kulde- og stillingssanser testes (vha. bl.a. Biothesiometer, Monofilament og Tip Therm)
· Arteria dorsalis pedis og arteria tibialis posterior palperes
· Ledbevægelighed og muskelkraft testes
· Fejlstillinger observeres
· Huden analyseres, herunder hudtrofik, farveforandringer, trykmærker, callositeter, clavi og sår
· Gangen analyseres
· Hjælpemidler (aflastninger, proteser, indlæg mm) vurderes/kontrolleres
· Fodtøj vurderes/kontrolleres

På baggrund af ovenstående konkluderer fodterapeuten om status er ændret i forhold til tidligere (udførte status), og der vurderes om foden er en lav- eller højrisiko fod. 
Diabetespatienten vejledes i henhold til ovenstående i egenomsorg, fodtøj og senkomplikationer, og her er den årlige status et unikt pædagogisk værktøj, da diabetespatienten får ”syn for sagen”.

Ved behov kontaktes øvrige samarbejdspartnere, f.eks. håndskomageren eller sårsygeplejersken.
 
Fodterapeutens fornemmeste opgave er at forebygge sårdannelse.
Ved sårdannelse er den vigtigste opgave at beskære og aflaste.
Ved sårheling er opgaven at forebygge recidiv og nye sår.

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her