Hvad er sårsygeplejerskens rolle i primærsektor?

90% af de kroniske sår forefindes i primærsektor og bør derfor behandles og udredes der, i den udstrækning det kan lade sig gøre.

Med ret få hjælpemidler, kan man hurtigt lede sig ind på, hvad årsagen til såret er. 

En sårsygeplejerske er en sygeplejeske, der har gennemgået den "Længerevarende efteruddannelse for sygeplejersker, der beskæftiger sig med mennesker med kroniske sår".

Trykmålingen med doppler samt undersøgelse for neuropati, udelukker de væsentlige "farlige" kroniske sår.

Sårsygeplejersken kan lave disse undersøgelser. Det er vigtigt, at man hurtigt får de oplysninger, der gør, at man i samarbejde med den praktiserende læge, hurtigt kan få henvist patienten til det rigtige sted, det er jo patienterne og deres sår, det drejer sig om.

Den gode henvisning kunne fx lyde således: Sår i planta under capitulum af 1. metatars. Ved monofilament og tipterm har patienten neuropati. Tryk kan ikke måles med Doppler. Ukendt om patienten har diabetes, bedes set snarest.

Eller man kunne ringe til det lokale sårcenter.

Den praktiserende læges rolle er at stille en "sårdiagnose", samt at tage initiativer til at behandle den tilgrundliggende årsag.

Men inden da kan sårsygeplejersken begynde at behandle såret lokalt ud fra de gældende principper  om fugtig sårheling.

Når diagnosen er stillet, kan sårsygeplejersken lave en mere målrettet årsagsbehandling. Tilstræb en god patientkontakt og dermed muligvis en god patientcompliance. Dette er det bedste udgangspunkt for en god og effektiv profylakse. Der skal laves aftaler med patienten og man skal sikre sig, at de lokale kvalitetsmål bliver overholdt.

Vigtig er også opfølgning, når såret er helet - bliver den nye hud beskyttet godt nok? Er forebyggelsen stadig i højsædet?                  

Ved fodsår er samarbejdet med en statsautoriseret fodterapeut, med adgang til eget værksted meget vigtig. 

 

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her