Sårhelingsfaser

Sårhelingsfase Proces Tidsforløb Beskrivelse
Inflamationsfasen Oprensning 3-4 dage Umiddelbart opstår vaskulær spasme som sammen med fibrindannelse begrænser blodtabet. Den efterfølgende kardilation, hvorunder karrene bliver utætte, medfører at antistoffer, enzymer og makrofager trænger ud i det intercellulære rum og fremkalder lokalt vævsødem.
Proliferationsfasen Nydannelse 1-2 uger Fibroblastproliferation samt angiogenesen begynder når såret eller dele af såret er rent og frit for dødt væv og infektion.
Maturationsfasen Modning Uger til måneder Fibroblaster modnes til fibrocytter som producerer kollagene fibriller. Sårophelingen foregår fra demis, hvis denne er bevaret ellers fra sårkanterne. De kollagene fibriller omlejres over flere måneder hvorved styrken i vævet øges.

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her