Distal blodtryksmåling & nbsp (DBT)

Distal blodtryksmåling eller blodtryksmåling på ankel og tåniveau kan udføres på to forskellige måder:  

1. Dopplertrykmåling - bedsideundersøgelse.

2. Trykmåling med strain-gauge udstyr

Når man har målt det ankelsystoliske blodtryk, skal man samtidig måle det armsystoliske blodtryk.Armblodtrykket måles første gang på begge arme, idet ca. 10 % af befolkningen med arteriosclerotisk karsygdom har en betydende subclaviastenose. Man kan efterfølgende beregne ankel/arm index (ABI), ved at dividere det målte ankeltryk med det målte armsystoliske blodtryk (højeste værdi).Index giver et billede af forandringer over tid.

              Ankel systolisk blodtryk
ABI =  --------------------------------
               Armsystolisk blodtryk

 

Fejlkilder.

Ved diabetes skal man være opmærksom på, at man kan måle et falsk forhøjet ankel systolisk blodtryk. Dette som følge af forandringer i komarvæggen (Mønckeberg mediasclerose). Kalk i arteriens medialag gør at karvæggen nærmest minder om et lille cementrør, der ikke kan klemmes sammen, selvom trykket i arterien er lavt. Ved denne tilstand er det tåtrykket, der er vejledende.

Man kan ligeledes måle falsk forhøjede værdier ved svære ødemer samt ved lipodermatosclerose (forkalkninger i underhuden ved kronisk venøs insufficiens).

 

Ankelsystolisk blodtryk med Dopplerteknik

Med en lille hånddoppler kan man måle et ankelsystolisk blodtryk. Tåsystolisk blodtryk kan ikke måles ved denne metode.

Dopplertrykmåling i a. tibialis post.

 Dopplertrykmåling i a. dorsalis pedis

Der anvendes almindelig blodtryksmanchet, idet ankelomkredsen som regel svarer til overarmsomkredsen. Ved doppler opfanges pulssignal fra enten a.tibialis posterior (ATP) eller a.dorsalis pedis (ADP). Blodtryksmanchetten pumpes op til der ikke høres dopplersignal længere, herefter reduceres trykket i manchetten, og i det øjeblik man igen hører pulssignal, registreres det systoliske blodtryk.

 

Trykmåling med strain-gauge udstyr.

Trykmålingen med strain-gauge udføres på specialafdelinger og kræver lidt længere tid.


Metoden baseres på at man ved elektriske impulser gennem en gauge kan registrere ændringer i volumen-                                              dvs. arterielt in-flow, som udtryk for systolisk blodtryk.

 

Hvilke værdier?

ABI > 0,8 – patienten har ingen betydende arteriel insufficiens

ABI mellem 0,8 og 0,5 – patienten har middelsvær arteriel insufficiens

ABI < 0,5 patienten har svær arteriel insufficiens

 

Tåtryk: Et tåtryk er normalt 38 mmHg lavere end det tilsvarende ankeltryk.

Et tåtryk < 30 mmHg indicerer manglende evne eller meget langsom heling af sår på tåniveau. Der er risiko for gangræn. 

Ved diabetes mellitus kan man fx. måle et normalt ankeltryk og et tåtryk på 10 mmHg (stejl ankel-tå gradient). Arterierne på ankelniveau er ikke kompressible på grund af kalk i mediadelen og kan ikke klemmes sammen. Det er tåtrykket, der er retningsgivende.

Skrevet af overlæge, Dr. Med. Rolf Jelnes,                                                                                                                                    Sårambulatoriet, Sygehus Sønderjylland Sønderborg

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her