Hvad er neuropati?

Neuropati betyder, at nerven er syg, dvs. at den ikke fungerer så godt mere.                                                                                          Dette skyldes, at den perifere nerve er blevet demyeliniseret – nervens "isolering" er blevet fjernet.

Neuropati ses ved fx. diabetes mellitus, lepra, borrelia, kronisk alkoholisme, neurologiske lidelser og høj alder.                                        Neuropati kan også opstå efter et traume med nerve afklemning/overrivning fx ved rygmarvsskader.                                                        Neuropati kan også være medikamentielt udløst. Graden af neuropati er afhængig af nervens længde samt af patientens alder.


Neuropati påvirker alle nervesystemer:

Sensoriske:

Tab af overfladisk smertesans – us. med VATPIND, MONOFILAMENT
Tab af dyb smertesans og stillingsans – us. med stemmegaffel, BIOTESIOMETER
Tab af temperatursans  - us. med TIPTERM
Tab af følesans og stillingsans – us. med MONOFILAMENT

 

Motoriske:

Kan medføre muskelsvækkelse og muskelatrofi                                                                                                                                    Fejlstillinger fx. forfodsnedfald, platfod og hammertæer                                                                                                                          Ubalance mellem agonister og antagonister                                                                                                                                                  Der kommer en skævvridning over led, der typisk afspejler sig i foden. Herved udvikles hårdhudsdannelser (callositeter) i et forsøg på at kompensere for dette.

 

Autonome:

Manglende svedsekretion
Manglende talgsekretion
Evne til arteriolecontraction forsvinder – den røde fod.
Hjerterytmeforstyrrelser

 

Disse forhold betyder at:

- man skal være opmærksom på den røde varme fod

- man skal være opmærksom på fejlstillinger

- man skal være opmærksom på callositeter

- man skal være opmærksom på tør hud

- ved betydelig arteriel insufficiens udvikles det ikke callositeter, ”organismen har ikke ressourcer til dette” – kan fejltolkes.

 

Skrevet af overlæge, Dr. Med. Rolf Jelnes,                                                                                                                                        Sårambulatoriet, Sygehus Sønderjylland Sønderborg.  

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her