IPC

Intermitterende pneumatisk kompression (IPC) er ekstern trykpåvirkning med luft af forskellig styrke. Trykket er "på" i en kort periode for derefter at aftage.

I en lille "kompressor" genereres et lufttryk, der føres over i en støvle. Støvlen kan have indtil flere kamre, således at det mest perifert beliggende kammer bliver pustet op først. Herefter følger det næste kammer og denne bølge fortsætter proximalt. Man kan sige, at benet masseres opad.

Man giver 2-3 behandlinger daglig af 30 – 45 minutters varighed. Trykket lader man gradvis stige til 80 mmHg

Venøse bensår

Der foreligge ikke solid evidens for anvendelse af IPC ved sår (Mani et al, 2001). Der er et studie, der kommer ud til fordel for IPC (Coleridge-Smith et al, 1990), andre gør det ikke (se Mani et al).

Kumar et al 2002, rapporterer en vis gavnlig effekt af kombination med flerlagsbandage og IPC sammenlignet. med flerlagsbandage alene. I Kumars område er man ekstremt dygtig til at anlægge kompressionsbandager idet man har en kvalitet, der gør at 90% af de venøse bensår er helet på 3 mdr.. Trods det havde man en significant forskel.

Anbefalingen på baggrund af analyse af de accepterede studier må være at IPC kan anvendes ved behandlingsresistente sår og da i kombination med anden form for kompression, således at man ved IPC understøtter den givne kompressionsbehandling (Berliner et al 2003).

Arteriel insufficiens

Det ser ud som om at IPC også har en gavnlig effekt ved arteriel insufficiens, idet man har kunnet påvise en øgning af gangdistancen ved claudicatio intermittens (Delis et al 2005). Hvorvidt det har en effekt ved arterielle sår er uvist, men se Sår no1, 2005.

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her