Et godt og hurtigt behandlingsforløb

Ca. 90% af patienterne med kroniske sår findes i primærsektoren. Det er vigtigt, for at få et godt og hurtigt behandlingsforløb, at en diagnose hurtigt bliver stillet, samt den rigtige behandling bliver iværksat med de definerede kvalitetsmål.

Ved måling af ankeltryk samt undersøgelse for neuropati, der kan foretages i klientens eget hjem, kan man identificere det arteriosclerotiske sår samt det diabetiske neuropatiske fodsår. Disse sår kræver en speciel behandling og bør hurtigst muligt henvises til en specialist funktion.

Er den arterielle blodforsyning god nok dvs. et ankel-arm index over 0,8 – kan man påbegynde kompressionsbehandling og henvise patienten til fx. duplex scanning af venerne, hvis man har mistanke om venøs årsag.

50 % af patienterne med et venøst bensår har isoleret overfladisk insufficiens og kan kureres ved operation.

Duplex scanning vil kunne påvise klapinsufficiens evt. okklusion, hvilket giver anledning til den venøse hypertension. 

Er sårene billateralt til stede skal tanken henledes på systemisk sygdom og biopsi kan komme på tale.

Selve sårbehandlingen bør foregå efter princippet fugtig sårheling.

Husk, det er vigtigt at være sikker på årsagen til sårets opståen - diagnosen!

Læs mere om den praktiserende læge samt sårsygeplejerskens rolle

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her