Biopsi og podning.

Biopsi:

Biopsi tages i lokal analgesi. Både sårbund, sårkant og omliggende hud skal være repræsenteret i biopsien. Biopsien sendes til patologi. Det er ikke sikkert, at der er ”gevinst” første gang. I de tilfælde, er det nødvendigt at gentage biopsien, hvis det ikke stemmer overens med det kliniske billede. Når man har taget en biopsi går der som regel 7-10 hverdage inden der foreligger svar. 

 

Hvilke sår skal man tage en biopsi af?

  • Alle sår som ser suspekte ud og hvor der er mistanke om malignitet
  • Alle sår som ikke opfører sig som forventet
  • Alle sår som ikke viser tegn på heling tiltrods for tilsyneladende adækvat behandling

 

Podning:

Ofte er podning slet ikke nødvendig. Der vil altid være bakterier i sår og på huden.

Podning skal foretages ved klinisk mistanke om infektion i såret. Den kliniske mistanke opstår ved tiltagende smerter, uensartet rødme samt ødem. Den rødme man typisk ser ensartet rundt om et sår er inflammation (sårheling) og ikke infektion.

Ved et diabetisk fodsår bør man lave en podning. Dette gøres for at vurdere bakteriefloraen i såret og evt. ændre på den givne antibiotika behandling.

Man poder fra såret ved at tørre det ”overskydende” væk med en gaze, skylle forsigtigt med saltvand og herefter podes fra sårbunden.
Går sårhelingsprocessen i stå eller øges mængden af eksudat bør man også pode.

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her