Valg af det rigtige produkt

Antallet af sårbehandlingsprodukter er næsten steget eksponentielt de sidste 5-10 år. Det anbefales, at man gør sig fortrolig med de enkelte produkter. Nogle produkter anvendes til specifikke sårhelingsfaser og andre kan anvendes til alle faser, men er så oftest noget dyrere. Antibakterielle bandager, herunder sølvbandagerne, bør kun anvendes kortvarigt. Når infektionen er bekæmpet bør der skiftes til anden og billigere bandage. Stil krav til produktet og medtænk økonomien.  

 Der findes en række kriterier for sårbandager, som der er generel enighed om.

• Opretholde høj fugtighed på grænsefladen mellem sår og bandage
• God absorbering af ekssudater
• Tillade fordampning fra såret
• Være uigennemtrængelig for bakterier
• Isolere såret mod varmetab
• Være uden partikler, der kan irritere såret eller fremkalde allergi
• Kunne fjernes fra såret, uden at det ødelægger sårhelingsprocessen
• Nedsætte antallet af sårskiftninger


Produkttyper

Sårbehandlingsprodukter, som kan lægges på huden ofte uden sekundær bandage

Produkt Beskrivelse Anvendelse 
Hydrocolloider Selvklæbende plade, der består af en syntetisk, viskøs, absorberende masse, hvor overfladen er belagt med en semipermeabel film som er uigennemtrængelig for luft, vand og bakterier. Ikke for væskende sår. Skaber drivhusmiljø. Man kan tage brusebad uden yderligere forbinding. Virker smertelindrende. Bør ikke anvendes til klinisk inficerede sår eller til diabetiske fodsår.
Polyurethan-skum Central absorptionsdel i hydrofil polyuretanskum med en hydrofob overside. God absorptionsevne som samtidig lader såret være fugtigt. Er permeabel. Findes med og uden kantklæber. Kan anvendes som primær eller sekundær bandage.
Alginater Udvundet af havtang. ved kontakt med sårekssuatet opstår der en ion-udveksling mellem natrium i sårvæsken og kalium i alginatet hvorved en vandopløselig gel dannes. Har storabsorptionsevne. Til væskende sår såvel overfladiske som i kaviteter (ulcus cruris, diabetiske fodsår, tryksår). Gelen tillader atraumatisk fjernelse af bandagen. Skal altid dækkes af sekundær bandage. Kan anvendes under kompression.
Hydrofiberbandager (absorberende) Består af vellulosefibre. Ved kontakt med sårsekret danner fibrene en blød gel. Samme egenskaber som alginater samt samme anvendelsesområde. Kræver sekundærbandage.
Kombinations bandager Bandagerne består af en kombination af flere materialelag. Kontaktlaget mod såret er hydrokolloid eller et nylonnet som sikrer at bandagen ikke hænger i såret uanset mængden af sårsekretion. Bandagerne kan bruges til sår i alle faser. God til at absorbere sårsekretet og beskytter såret. Hænger ikke i såret.
Paraffingaze Specialvævet, dobbelttrådet åben gaze af 100% ren bomuld imprægneret med ren, blød paraffin. Til overfladiske ikke væskende sår. Bør skiftes hver eller hver anden dag. Anvendes under absorberende bandage.

 

Sekundærbandager

Produkt Beskrivelse Anvendelse 
Transparent polyuretanfilm Isemipermeabel for vand. Ingen absorption. Såret kan følges gennem den gennemsigtige film. Evt. som sekundær bandage uden på sbsorptionsmateriale (alginater, hydrofiber, skumbandager) for at fiksere denne. Desuden til overfladiske sår, som kun producerer minimal mængde sårvæske.

 

Desinficerende, nekrosenedbrydende samt smertepallierende produkter til anvendelse enten alene eller sammen med andet produkt. 

Produkt Beskrivelse Anvendelse 
Sølvbandager og kombinationsbandager (Sølv/kul) Forbinding som er imprægneret med sølv. Nogle tillige med aktivt kul med overdække af nylondug. Nogle produkter kan anvendes alene andre kræver en sekundær bandage. Ildelugtende, inficerede og væskende sår. Har en bakteriedræbende effekt. Kul eliminerer dårlig lugt (cancertumorer, bensår, analfistler og liggesår).
Præpereret Vaselingaze Vaselinenet indeholdende klorhexidin. Til let væskende og inficerede sår. Hyppig sårskift.
Sølvsulfadiazin (creme) Creme indeholdende en kombination af sølv og sulfapræparat. Til inficerede og moderat væskende sår. Appliceres i et 3-5 mm tykt lag 1 gang i døgnet. Ringe absorption. Allergi overfor indholdsstof ses. Anvendes ved håndforbrændinger.
Jodsalve/pasta
Jodholdig pasta. Til inficerede og væskende sår. Velegnet til diabetiske fodsår. Skiftes 2-3 gange ugentligt.
Silikonenet (smertestillende) Medicinsk siliconegel på polyamidnet. Skaber afstand til den sugende forbinding idet sårsekretet trækkes væk fra såret til den sugende forbinding. Silikone har ingen absorbtion og forandres ikke. Stærkt smertende sår - vaskulitis. Såret kan skylles direkte med bruser uden at nettet fjernes. Minimerer smerter ved sårskift. Kan forblive på såret ved sårvask og efterfølgende pålægges ny yderbandage.
Aktive bandager
Hyaff
Promogran
Hyaluronsyre. Medvirker ved kollagendannelsen.
Biokemisk produkt bestående af kollagen og ORC som indeholder proteaser hvorved vækstfaktorerne aktiveres.
Det aktive stof findes i kollagenplade som pålægges såret, hvorefter sårekssudatet udløser den aktive substans. Omdannes til en fugtig gel, der absorberes fuldstændigt fra sårbunden.
Hydrogel (nekroseopløsende)
Klar hydrokolloid gel bestående af vand og CMC polymerer. Fibrin og nekrose opløsende. Findes som gel samt i pladebandager. Oprensning af sår med fibrinbelægning og smånekroser. Holder sårmiljøet fugtigt. Bør ikke benyttes i fugtige sår.
Kaliumpermangenat "røde bade"
"Røde bade" - 5%, 15 ml. pr. liter vand i ca. 15 minutter x 2 dagligt i 4-5 dage. Behandling af stærkt væskende macererede hudpartier samt ved pseudomonader. Enten som fodbad eller som pålægning af let fugtige bomuldsklude. Produktet er stærkt farvende!

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her